www.bittikirkko.net

Bittikirkko


Etusivu - Sanctuarium - Veri - Vesi - Viini - Pyynnöt - Tekstit - Info

Universumin mysteeri

Selvä kuin vesi Luomisen tarkoitus
  • Alusta saakka luomisen päämääränä on ollut rakkauden täyttämä täydellinen universumi.
  • Alussa kaikkeus oli yhdessä pisteessä, johon sisältyi potentiaalisena koko nykyinen maailma.
  • Universumin syntyhetkellä ykseys hajautui moneudeksi, joka mahdollisti rakkauden vapaan virtaamisen ja sen esteenä olevan pahan eriytymisen.
  • Nykyisen maailman tehtävä on pahuuden suodattaminen ja sen lopullinen hävittäminen.
  • Tämän puhdistumisprosessin kautta nykyinen universumi jalostuu täydelliseksi, ja luomisen päämäärä toteutuu.

Universumin Luoja on täysin suvereeni, oikeudenmukainen ja hyvä. Hän on valmistanut Kristuksessa koko luomakuntaa koskevan sovituksen. Pahakin palvelee hyvää päämäärää olemalla osa täydellistymisprosessia, jossa sen lopullinen rooli on hävitä olemattomiin. Valo syrjäyttää pimeyden, rakkaus syrjäyttää pahan.

"Sillä minä tahdon... että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä ." (Kol 2:1-3)

Rakkauden valtakunta on kaikkien hyvyyteen uskovien osa.