Metafysiikka

Metafysiikka on maailmankaikkeuden perimmäisen rakenteen ja todellisuuden tutkimista ja vaikuttaa kaikkien tieteenalojen taustalla. Vasta aivan perimmäinen totuus antaa lopullisen vastauksen kosmologisiin (maailmankaikkeuden synty ja rakenne) ja ontologisiin (oppi olemassaolosta) kysymyksiin. Metafysiikka pyrkii näkemään sinne, minne ei vielä nähdä, ja antamaan vastauksia kaikkein suurimpiin kysymyksiin, lopulta jopa siihen, onko universumilla Luoja. Klassinen metafysiikka jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen, kosmologiaan, ontologiaan ja teologiaan. Oma jäsentelyni on hieman erittelevämpi: "Intensiivinen metafysiikka" on immanenttia ja keskittyy aiheeseen tiukan rajatusti, ja "ekstensiivinen metafysiikka" pyrkii mahdollisimman laajaan näkemykseen ja ottaa vakavasti huomioon myös transsendenssin:

Intensiivinen metafysiikka: kosmologia, ontologia

Ekstensiivinen metafysiikka: teologia, parapsykologia Yllä olevan jaottelun lisäksi lanseeraan uuden ekstensiivisen metafysiikan käsitteen: "Informaation metafysiikka" perehtyy maailmankaikkeudessa vaikuttaviin informatiivisiin vuorovaikutuksiin, kieliin ja koodituksiin, eikä sivuuta mitään mahdollista perimmäisen informaation lajia (dna, atomirakenne, psi, intuitio jne).

Metafyysiset ulottuvuudet ovat niin ilmeisiä, että niitä on välttämättä pidettävä osana laajinta mahdollista todellisuutta. Metafysiikan edellytykset ovat siis olemassa, mutta sen sisältöä lienee mahdoton kokonaan tavoittaa, tietyn rajan taakse ei ehkä koskaan voida nähdä. Perimmäistä totuutta ei ehkä koskaan saada selville, mutta ontologia oikeuttaa metafysiikan. Jumalaa ei ehkä voida tavoittaa, mutta teologia oikeuttaa uskonnon.

Suuri osa metafysiikan teorioista sisältää hypoteeseja, jotka luonnostaan on altistettava vilpittömälle kritiikille ja spekulaatioille. Kun kaikki tieto kaikesta on saavutettu, totuus absolutisoituu ja mystisyys poistuu. Siihen saakka kaiken rehellisen tutkimuksen on syytä osoittaa nöyrää ja avointa mieltä joka suuntaan.

James Hirvisaari